Trường Tiểu học An Hòa A được xây dựng năm 1968 thuộc xã An Long, Đồng Tiến. Lúc đầu Trường  thuộc điểm phụ của Trường THCS, TH, MN An Long chỉ có 2 phòng học.

truong an hoa a

Từ năm 1983 Xã An Hòa được tách ra từ Xã An Long, Trường thuôc điểm phụ của Trường PTTH An Hòa, Trường có 5 phòng học.

Năm 2004 Trường tách ra từ Trường PTTH Thành Trường TH A An Hòa và Trường được đổi tên thành Trường TH An Hòa A theo QĐ số 24 của UBND Huyện Tam Nông.

Khi mới thành lập, Trường có 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 94 học sinh; trụ sở chính tại Ấp 3 Xã An Hòa với diện tích đất 1.850m2, có 5 phòng và 2 nhà vệ sinh. Đến năm học 2005-2006, Trường có 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 312 học sinh; 5 phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc; các điều kiện vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm.

Your marketing basics homework will be done within pre-set deadlines, and you can https://college-homework-help.org/ get it a few days after submitting your online request, but everything depends on its complexity.